Zespół

Prawnicy naszej kancelarii we wszystkich oddziałach tj. we Wrocławiu, w Cieszynie i Sycowie współpracują m.in. z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, rzeczoznawcami samochodowymi.

MAGDALENA MAKULSKA RADCA PRAWNY

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa i gospodarki Unii Europejskiej.
W latach 2003-2006 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, zakończoną egzaminem sędziowskim, jednak wybrała zawód radcy prawnego.
W 2007 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (numer wpisu 1717).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z większych wrocławskich kancelarii prawniczych.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie cywilnym oraz w zagadnieniach z zakresu prawa autorskiego oraz własności przemysłowej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

MAŁGORZATA WIELICZKO RADCA PRAWNY

Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2003-2006 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, zakończoną egzaminem sędziowskim. W czasie aplikacji pracowała w charakterze asystenta sędziego w Wydziale XIII Rodzinnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego przez 4 lata zdobywała doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Gospodarczym we Wrocławiu – XV Wydział Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej. W 2011 roku zdecydowała się na czynne wykonywanie zawodu radcy prawnego. Wpis na listę radców prawnych posiada od 2007 roku ( numer wpisu 1722).

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie rodzinnym, prawie cywilnym oraz w zagadnieniach z zakresu prawa pracy. 

MARCIN MAKULSKI, RADCA PRAWNY

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

W 2003r. ukończył także Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, a w 2002r. Malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ukończył również menedżerskie studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej: Zarządzanie projektami Unii Europejskiej.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego.

Projekt i realizacja - PROENTER