Postępowanie sądowe

Kancelaria prowadzi postępowania sądowe i administracyjne.
Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw cywilnych oraz gospodarczych.

Reprezentujemy klientów m.in. przed:

  • sądami powszechnymi
  • Sądem Najwyższym
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
  • Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Sądem Ochrony   Konkurencji i Konsumentów
  • Krajową Izbą Odwoławczą

Projekt i realizacja - PROENTER