Prawo antymonopolowe

Przedmiotem działalności Kancelarii jest również świadczenie przedsiębiorcom pomocy prawnej w zakresie prawa antymonopolowego oraz tej części prawa, która wiąże się z ochroną interesów konsumentów. Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje:

–  doradztwo przy formułowaniu i negocjowaniu umów oraz zasad współpracy na tle prawa antymonopolowego;

– doradztwo przy formułowaniu i negocjowaniu umów, wzorców umownych, regulaminów itp. na tle rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, nieuczciwych praktyk rynkowych, czynów nieuczciwej konkurencji;

–  pomoc w przygotowywaniu kampanii reklamowych, akcji promocyjnych oraz ustalaniu zasad bieżącej działalności w aspekcie ustawowo chronionych interesów konsumentów i innych działających na rynku podmiotów;

–  sporządzanie analiz, ekspertyz oraz opinii;

– reprezentację w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym oraz sądami powszechnymi w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych.

Projekt i realizacja - PROENTER