Prawo budowlane

Oferujemy pomoc prawną na wszystkich etapach procesu budowlanego.

Pomoc ta dotyczy m. in.:
  • uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych
  • reprezentacji przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
  • umów o roboty budowlane, także umów FIDIC
  • udziału w negocjacjach handlowych z inwestorami, wykonawcami
  • umów najmu lokali oraz umów sprzedaży na rzecz indywidualnych osób.

Projekt i realizacja - PROENTER