Prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego usługi świadczone przez Kancelarię
obejmują m.in.:

  • pomoc prawną w doborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zakładanie i likwidację spółek,  rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgłaszanie zmian w rejestrze;
  • przygotowywanie aktów wewnętrznych organów spółek, umów dla członków władz Spółki, bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa spółek handlowych;
  • reprezentowanie przedsiębiorców w negocjowaniu warunków i zawieraniu umów w obrocie gospodarczym;
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Projekt i realizacja - PROENTER