Prawo obrotu nieruchomościami i prawo inwestycyjne

Oferta Kancelarii obejmuje m.in.:
  • przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości
  • kompleksowe opracowanie transakcji dotyczących nieruchomości
  • przygotowanie i opiniowanie umów  dotyczących przenoszenia własności nieruchomości
  • przygotowanie umów z uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz umów najmu i dzierżawy w dużych obiektach handlowych
  • negocjowanie umów sprzedaży
  • doradztwo w procesach inwestycyjnych, w tym w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania
  • doradztwo prawne na rzecz zarządców nieruchomości, przygotowanie regulaminów i umów

Projekt i realizacja - PROENTER