Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W zakresie prawa pracy pomoc Kancelarii obejmuje m.in.:

 • umowy o pracę
 • kontrakty menedżerskie
 • umowy o zakazie konkurencji
 • umowy o dokształcanie
 • ugody i porozumienia w zakresie stosunków pracowniczych
 • regulaminy pracy
 • regulaminy wynagradzania
 • układy zbiorowe pracy
 • odwołania od wypowiedzeń
 • doradztwo w rozwiązywaniu umów o pracę
 • pozwy z zakresu prawa pracy
 • zastępstwo prawne przed sądami pracy

Projekt i realizacja - PROENTER