Prawo zamówień publicznych

Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie postępowań prowadzonych w trybie prawa zamówień publicznych. Pomoc świadczona jest zarówno zamawiającym, jak i oferentom (wykonawcom).

Po stronie zamawiającego doradztwo prawne dotyczy:
  • wyboru trybu postępowania i pomocy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (m.in. SIWZ, umów, protokołów)
  • nadzoru nad prawidłowym przebiegiem postępowania, w tym rozstrzyganie środków odwoławczych
  • reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w toku postępowania sądowego
Po stronie wykonawcy pomoc prawna obejmuje:
  • analizę dokumentów przetargowych i ich opiniowanie
  • pomoc w przygotowaniu oferty
  • sporządzanie środków odwoławczych (protestu, odwołania, skargi)
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w toku postępowania sądowego

Projekt i realizacja - PROENTER