Windykacja wierzytelności

Kancelaria prowadzi postępowanie windykacyjne wierzytelności obejmujące:

Postępowanie polubowne, którego celem jest zawarcie ugody pisemnej, ugody notarialnej, ugody z rygorem poddania się egzekucji

Postępowanie pojednawcze, prowadzące do zawarcia ugody w tanim, szybkim i niesformalizowanym postępowaniu przed sądem

Postępowanie sądowe, polegające na reprezentowaniu Klienta w postępowaniu uproszczonym, nakazowym, upominawczym i zwykłym

Postępowanie zabezpieczające, mające na celu zabezpieczenie majątku dłużnika przed zakończeniem postępowania sądowego.

Postępowanie egzekucyjne obejmujące sporządzenie wniosku egzekucyjnego oraz nadzór nad postępowaniu egzekucyjnym

Projekt i realizacja - PROENTER