Opłatę przygotowawczą należy zwrócić również gdy umowę zawarł przedsiębiorca

Nasza Kancelaria doprowadziła do uzyskania wyroku zasądzającego, w sprawie w której instytucja udzielająca pożyczek odmówiła zwrotu opłaty przygotowawczej przedsiębiorcy, który odstąpił od umowy pożyczki gotówkowej. Mimo, iż nie mają tu zastosowania przepisy o niedozwolonych klauzulach umownych, zwrot opłaty przygotowawczej uzasadniony był przepisami kodeksu cywilnego o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

Zapraszamy do naszej kancelarii klientów nie tylko z Wrocławia, Cieszyna i Sycowa, ale z całej Polski, którym bezpodstawnie odmówiono zwrotu opłaty przygotowawczej. Adwokat lub radca prawny może skierować pozew o zapłatę p-ko instytucji finansowej, która nie zwróciła opłaty przygotowawczej, na podstawie dokumentów przesłanych w formie elektronicznej lub za pośrednictwem poczty.

Projekt i realizacja - PROENTER